पायापासून डोक्यापर्यंत दबलेली नस एका दिवसात मोकळी. हाडाचे आजार, कंबरदुखी, मानदुखी, पाठदुखी कायमची बंद….

नमस्कार मित्रांनो आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो आपली जर नस दबली असेल किंवा ब्लॉकेजेस असतील तर आपल्याला एका दिवसामध्ये आराम मिळेल असा उपाय आपण आज पाहणार आहोत. शरीरातील जेवढ्या काही नसा असतील त्या नसा मोकळ्या करण्याकरीता सर्वात जास्त प्रभावी उपाय पाहणार आहे. आत्तापर्यंत आपण बरेच सारे उपाय केले असतील तरीसुद्धा आपल्याला आराम जाणवला नसेल तर हा उपाय तुमच्यासाठी रामबाण आहे. कारण नस दबली की दुखणं असह्य होतं. चालता येत नाही, उठता येत नाही, बसता येत नाही,

ही 2 फळ सकाळी उपाशी पोटी, पोटचा घेर, वाथ्या ढेरी गायब, मुळव्याधचे कोंब गळून पडतील…

नमस्कार मित्रांनो आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो फक्त पाच दिवस सकाळी उठल्यावर ही दोन फळे तुम्ही खा,कितीही जुनी तुमची मूळव्याधाची समस्या असेल,रक्तमूळव्याध असेल, कोंब असेल, भगेंद्र असेल, तर हे सर्व त्रास निघून जातील.याचबरोबर तुमचे पोट देखील दोन मिनिटांत साफ होईल. या समस्या कायमस्वरूपी तुमच्या निघून जातील. बऱ्याच जणांना सकाळी तीन ते चार वेळा बाथरूम ला गेल्याशिवाय पोट साफ होत नाही,ही समस्या त्यांच्या कायम स्वरूपी निघून जाईल. याचबरोबर पोटाचा वाढलेला घेर सुद्धा निघून जाईल. तर मित्रांनो हा