घरात गरिबी दरिद्रता आणतात या 5 गोष्टी आजच सोडा या चुकीच्या सवयी…

मित्रांनो ज्या घरात सकाळ सायंकाळ तुपाचा दिवा लावला जातो त्या घरावर देवीदेवतांची कृपा बरसते. त्या घरावर माता लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि त्या घरात गरिबी कधीच नांदत नाही. माता लक्ष्मीची दररोज मनोभावे पूजा करायला पाहिजे. मातालक्ष्मीची पूजा केल्याने घरात धन म्हणजे लक्ष्मीचे आगमन होते. मात्र मित्रांनो काही लोक माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा करूनसुद्धा गरीबच राहतात. त्याच्या घरात पैसा येत नाही आलेला पैसा निघून जातो आणि घरात गरिबी येते. मित्रांनो अशावेळी आपल्या हातून घडणाऱ्या चुका कटाक्षाने टाळायला

फक्त एक तासात मुतखडा विरघळून जातो, आजच हा खात्रीशीर उपाय करा…

नमस्कार मित्रांनो आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो मुतखडा आपल्याला सहज होतो आणि मुतखडा झाल्यानंतर आपल्याला लक्षात येते की आपल्याला मुतखडा झालेला आहे. त्याचा त्रास होऊ लागलेला आहे. जो पर्यंत आपल्याला मुतखड्याचा त्रास होत नाही तो पर्यंत आपल्याला मुतखडा झालेला कळत नाही आणि हा जो मुतखडा आहे तो तेवढ्याच सोप्या पद्धतीने आपल्याला पाडता येतो. जरी तुम्ही सकाळी हे जे आपण करणारे औषध घेतले आणि त्या नंतर एक ग्लास पाणी पिले त्या नंतर एक तासाने तुमचे खडे पूर्णपणे